Visuaalista suunnittelua ja viestintää kestävyyskärjellä.

Kuohu & Kaislan blogi

Avauksia: Sadonkorjuu

07.06.2023

Yrittäjyys mahdollistaa joustavia muutoksia työskentelyn rytmiin ja muihin puitteisiin. Esittelen tässä avauksessa erityisiä rennomman työtahdin “sadonkorjuuaikoja”, joita pyrin viettämään aina kunkin kevät- ja syyskauden päätteeksi.

Onpa aina hyvä löytää uusia osuvia jäsennyksiä mikroyrittäjän työarkeen.

Yksi vaihtelevan työskentelyrytmin tarpeestani kiteytynyt sanoitus on, että omassa vuosikalenterissani on vissi ja perusteltu paikkansa eräänlaiselle sadonkorjuuajalle aina kevät- ja syyskausien päätteiksi.

Sadonkorjuu on laskeutumista ja ajatusten, arvojen sekä tehdyn ja tulevan jäsentelyä. Se pitää sisällään myös intention kaiken ympärillä olevan hyvän juhlistamisesta ja siitä kiittämisestä. Se on aikaa, jolloin on varaa antaa omastaan pois, kuin lahjana. Lahja voi olla huomiota, erityistä huomioimista, oman ajan antamista tai vaikkapa vapaavalintaisen kokoiset juhlat.

Sanoisin jopa niin, että tila sadonkorjuulle, pysähtymiselle ja hengähtämiselle on muodossa tai toisessa välttämätönkin osa arvolähtöistä (mikro)yrittäjyyttä – ainakin, jos tämän arvolähtöisyyden ymmärtää oman yrityksen aktiivisena ja strategisena kehittämisenä kohti yhä parempaa ydinarvojen toteutumaa.

Vielä jokin aika (ehkäpä parisen vuotta) sitten koin isoa turhautumista, kun työskentelysesongit tuntuivat aina karahtavan kohti lomaa täyttä kyytiä ja hirveällä hopulla. Tämä on yksi ja hyvin havainnollistava esimerkki siitä, miten oman ajan johtaminen on yrittäjälle ensiarvoisen tärkeä taito, ja millaiseksi arkikokemus sen puuttuessa pahimmillaan muodostuu.

Monet parhaista työelämäni päätöksistä ja suunnan korjaamisista ovatkin syntyneet edellisen kaltaisista “ei enempää tätä”-kokemuksista. Lomajaksoja edeltäneet ruuhkat saivat osaltaan tunnustelemaan, miten juuri minä haluan työelämääni pidemmällä tähtäimellä elää. Ja löytämään lopulta myös nämä niin tärkeät laskeutumisen ajat sesonkien päätteeksi.

Miten itselläsi, kuuluuko omaan työelämääsi joitain vastaavia sadonkorjuuaikoja?

Lämpimin terveisin, Eetu Haverinen – 07.06.2023

Voikukkaa ja siankärsämöä ympyrän mallisessa keruukorissa.

Kuvassa alkukesäistä sadonkorjuuta vuodelta 2021: Voikukkia ja siankärsämöä Pohjois-Karjalan Hammaslahdesta.