Etusivu

Kuohu & Kaisla Meta Share
Logo

Visuaalista viestintää ja julkaisua digi- & printtiympäristöissä

Kuohu & Kaislan arvojen keskiössä on kokonaisvaltainen kestävyys.

Se tarkoittaa kestävyysteemojen asiantuntijuutta, omaa julkaisutoimintaa sekä vuosittain jaettavaa tunnustuspalkintoa.

Perinteisen design-eetoksen mukaiset ja loppuun asti mietityt tuotteet kuuluvat myös digitaalisille alustoille.

Uusi yhteiskunnallinen paradigma ansaitsee arvoisensa äänen.

K&K viestii inhimillisemmästä ja kestävämmästä työnteosta ja yrittäjyydestä.

Autamme näissä,

+ muissakin viestintätarpeissa!

Taittotyöt

Kuohu & Kaisla toteuttaa printti- ja digialustojen taittotöitä hyvin monipuolisesti.

Esimerkkituotteina mm. kirjataitot, lehdet, flyerit, julisteet, verkkoilmeet ja digitaaliset dokumenttipohjat.

Verkkokehitys

Näppärät sivustot vaikka projektin tai markkinointikampanjan viestintään ja laajemmat kokonaisuudet luokkaa isommille toimijoille.

Yritys- ja organisaatioilmeet

Ydinarvojen pohjalta luotu visuaalinen brändäys, jossa tehdään näkyväksi toiminnan luonne ja kirkastetaan tulevaisuuden suuntia ja unelmia sekä itselle että sidosryhmille.

Koulutukset

Räätälöitävissä olevat koulutuskokonaisuudet etenkin visuaalisen viestinnän ja graafisen suunnittelun teoriasta sekä työkaluista.

Kuvitus

Käsityöläisyydellä luotu kuvitusilme tuo viestintään sielua, autenttisuutta ja särmää.

K&K jakaa vuosittain Hyvää jälkeä! -tunnustuspalkinnon kestävyysasioissa kunnostautuneelle ja ajankohtaiselle toimijalle. Palkinto sisältää rahalahjoituksen ja viestintäsetelin.

Ensimmäinen palkinto jaetaan vuodelle 2021.

Kuohu & Kaisla syntyi graafikko Eetu Haverisen ammatillisten kompetenssien, taiteellisen tuotannon ja hänen filosofisten sekä yhteiskunnallisten kiinnostustensa pohjalta.

Katso myös Eetun henkilökohtainen portfoliosivu March for Vignette Daydreams.

Yritys toteuttaa erilaisia viestintä- ja markkinointiprojekteja sekä digi- ja printtijulkaisuja.

Kuohu & Kaislan tiimiin kuuluu Eetun lisäksi koodari Oskari Pöntinen. Laajemmat toimeksiannot hoituvat ammattilaisverkostoja hyödyntäen.

Toimintaa tukee ja täydentää työn, yhteiskunnan ja yrittäjyyden reflektointi, niistä keskusteleminen ja julkaisu. Yritys saa myös kasvaa yhteiskunnallisen keskustelun ja vuorovaikutuksen myötä.

Ekologiset reunaehdot luovat puitteet kaikelle:
Ihmisen ei tule kuormittaa ympäristöä enempää kuin on välttämätöntä. Mikä on riittävästi materiaalista hyvää? Mitä on hyvinvointi, joka ei kasva velkaa tulevaisuuteen?

Olemme täällä yhdessä:
Kestävä menestys rakentuu aina sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja reilusta pelistä.

Olennaista on laajentaa perinteinen keskustelu tuotteiden ympäristöjalanjäljestä kysymykseen, mitä ylipäätään on hyvä ihmisyys. Mitä me oikeastaan tarvitsemme kokeaksemme elämän merkitykselliseksi ja rikkaaksi? Miten yritykset voivat rakentaa käytännön polkuja valoisaan tulevaan?

Ilo työskennellä kanssanne!